Jste zdeOdborky / Tábornictví

Tábornictví


By Frenkie - Posted on 06 Prosinec 2010

Podmínky pro získání

V lese najdi dle svého výběru vhodný kmen minimálního průměru 15 cm. V časovém limitu 15 minut z něj odřízni poleno dlouhé 50 cm. To pomocí sekyry a nože připrav ke spálení a třemi sirkami rozdělej oheň. Po uplynutí časového limitu 15 min nesmíš používat žádné nástroje, můžeš pouze přikládat, přičemž poleno musí shořet bezezbytku.

Trocha teorie

 • Oheň se smí rozdělávat pouze na povolených místech (majitel pozemku, obecní úřad) a v místech k tomu určených a označených.
 • Je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od okraje lesa, výjimku může povolit pouze majitel pozemku.
 • Ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem (nepoužívat kameny z potoka, hrozí poranění štěpinou z kamene při puknutí kamene vlivem páry)
 • Místo, kde byl rozdělán oheň, se smí opustit teprve po úplném vyhasnutí (uhašení) ohně a vrácení drnu na místo ohniště.

Letokruhy na kmenu

 • Jarní letokruh - Je světlejší, řidší, měkčí
 • Letní letokruh - Opak ;)

Orientace v lese

 • Severní strana kmene má mnohem užší letokruhy než na jižní straně
 • U břízy je jižní strana světlejší a pružnější než na straně severní
 • Lišejníky jsou nejčastěji na severní straně
 • Nejhustěji porostlá strana pařezu určuje jih

Tipy pro přípravu na odborku

 • Nejdůležitější je nalezení vhodného stromu, nejen správného průměru, ale také množství větví ve vytipované části stromu. Nejlepší na „porcování“ a přípravu na spálení je smrkové dřevo, není tak prorostlé a pokud je dobře vysušené, jde dobře řezat i sekat. O něco horší je to s dřevem borovicovým. Jelikož je hutné a i v případě perfektního vysušení v něm zůstane ještě dost smůly - při řezání bude kmen dost svírat lis pily.
 • Nepodceňujte přípravu a co nejdříve si poleno nachystejte.
 • Jako další přichází na řadu sekání. Pro vertikální sek je nejlepší si vybrat místo, pod kterém jsou dál od sebe suky. Pro horizontální je dobré si vyzkoušet „véčkové“ seky, viz. Video
 • http://www.youtube.com/watch?v=rRX5BlsU3ac&feature=related

 • Pokud jste všechno úspěšně zmákli a neusekli si u toho prsty a nepadli vyčerpáním, přichází na řadu zapálení. Předpoklad je mít sebou ostrý nůž, ne jako měl Krokodýl Dundee, ale nebude vám stačit ani nějaká „rybička“. Třísky se snažíme dělat dlouhé asi 8 cm, aby plamen sirky mohl co nejsnadněji zapalovat co nejvíce třísek najednou.

Závěrem

Odborku je potřeba si několikrát vyzkoušet, především si rozvrhnout postup, přípravu třísek a samotné zapálení. Nenechávat odborku na poslední chvíli a využít toho, že je alespoň trochu hezké počasí a hlavně sucho. Pak už to bude sranda ;)

Odborku vede

Tomáš + Kája

Poslední komentáře